Stadgar
Stadgar  

Årsredovisningar
2022 Årsredovisning & förvaltningsberättelse
2021 Årsredovisning & förvaltningsberättelse
2020 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse 
2019 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse
2018 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse
2017 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse
2016 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse

Föreningsstämmor

20230608 Årsstämma
20220609 Årsstämma
20210603 Årsstämma
20200610 Årsstämma
20190528 Årsstämma
20181121 Extra föreningsstämma
20180524 Årsstämma
20170522 Årsstämma

Registreringsbevis
Registreringsbevis

Övrigt

Ekonomisk status och kommande renoveringar - juni 2021
Under våren har styrelsen gett i uppdrag till HSB att ta fram förfrågningsunderlag på två större åtgärder i fastigheten. Den första gäller en renovering av fastighetens elnät och till grund för den upphandlingen ligger den inventering som genomfördes under 2019-2020. Efter sommaren räknar vi med att få in anbud från entreprenörer och kan då gå vidare med projektet, planerad projektstart under höst 2021. Vid renoveringen av fastighetselen kommer även medlemmar att uppmanas att vid behov renovera elen inom sin lägenhet så att den uppfyller krav. Underlag från inventeringen och offert från elentreprenören kommer skickas ut i samband med detta. Den andra och lite mer omfattande renoveringen är en så kallad relining av vårt avloppssystem i fastigheten. Det är en åtgärd som måste genomföras även om det inte är något som akut måste åtgärdas - om vi skulle avvakta längre så är risken att vi behöver genomföra ett stambyte som är en betydligt mer omfattande åtgärd. Anbuden för relining beräknas komma in under hösten och vi kommer då informera ytterligare. 

För att inte de två entreprenaderna ska krocka med varandra har vi valt att gå igång med elrenoveringen först för att ta relining under 2023/2024. Kostnaderna för dessa båda åtgärder kommer vi kunna redovisa när vi fått in anbuden och vi kommer då behöva ta beslut om finansiering av dessa. Föreningens ekonomiska förutsättningar kan ni se i årsredovisningen och vi räknar med att vi kan ta merparten av dessa båda renoveringar utan att behöva ta nya lån. 

Föreningen är nybildad (2015) vilket innebär att lånebilden är relativt hög jämfört med äldre föreningar. Vi har också genomfört flera omfattande renoveringar för att få fastigheten i ett bra skick och därmed förvalta det värde som medlemmarna gemensamt äger. Det finns fortfarande 6 hyresrätter kvar som föreningen äger och hyr ut. Dessa säljs löpande vid utflyttning/avslut av hyreskontrakten och inkomsten från dessa går till renoveringar och amortering av lån. I årsredovisningen 2020 framgår de lån föreningen har och hur vi amorterar på dessa. Den långsiktiga planen är att fortsätta amortera på lånen och samtidigt bibehålla den avgift vi har idag. 

Under våren 2021 har lokalen mot Mariedalsvägen stått tom. Styrelsen har fört dialoger med flera intressenter och vi har som förhoppning att hitta rätt hyrestagare inom kort. Vår förhoppning är att hitta någon som vill bedriva en verksamhet som har en publik funktion med försäljning av livsmedel. Ett café, en salladsbar en deli eller liknande. Vi har kontakt med byggare som är beredda att genomföra en renovering, vi avvaktar bara rätt hyresgäst först så att renoveringen blir ändamålsenlig och ekonomiskt hållbar. Om någon medlem känner till en verksamhet som ni vill se utvecklas i huset så tipsa gärna om denna lokal.