Som förvaltare finns ett avtal mellan HSB Malmö och Brf Lillprinsen avseende fastighetsskötsel/lokalvård och fastighetsjour. Detta innebär även att HSB sköter den ekonomiska förvaltningen med utskick av hyresavier och kontroll att hyror och avgifter betalats. Vad gäller skötseln av fastigheten invändigt och utvändigt har HSB specialister som hjälp för underhållsplaner.

Kontakta HSB vid frågor om hyresavier eller fastighetsjour.