Som förvaltare finns ett avtal mellan HSB Malmö och Brf Lillprinsen avseende fastighetsskötsel/ lokalvård och fastighetsjour. Detta innebär även att HSB sköter den ekonomiska förvaltningen med utskick av hyresavier och kontroll att hyror och avgifter betalats. Vad gäller skötseln av fastigheten invändigt och utvändigt har HSB specialister som hjälp för underhållsplaner.  

Efter vanliga kontorstider finns avtal med Securitas vid allvarligare händelser. Man kopplas direkt på HSBs telefonnummer 010 – 442 30 00. I huset finns även en egen vaktmästare, Uno Ingvarsson som finns tillgänglig vid behov. Ni når Uno på telefon: 0707 – 39 77 77