Föreningen bildades redan 2004 under namnet Brf Lillprinsen. Mer än två tredjedelar av de boende i fastigheten var klart intresserade av att bilda en bostadsrättsförening och lämnade ett mindre ekonomiskt bidrag för att genomföra detta. Under hösten 2004 registrerades föreningen hos bostadsverket. Något intresse från hyresvärden Åbergs att sälja fastigheten hade vid denna tidpunkt ännu inte visats. Först under sensommaren 2014 beslutade Åbergs dödsbo att fastigheten skulle försäljas. Detta medförde att föreningen kallade till en stämma hösten 2014 där en ny styrelse valdes och där dödsboets bud presenterades. Under hösten och vintern 2014-2015 fördes förhandlingar mellan föreningen och dödsboet. Efter många turer landade man i februari 2015 på ett pris av 130 miljoner kronor. Föreningens styrelse accepterade budet och köpet kunde genomföras i februari 2015. Fastigheten övertogs med 57 lägenheter samt 6 lokaler. 42 hushåll valde att köpa sin lägenhet och 15 valde att bo kvar som hyresgäster. Under åren 2004-2014 bestod styrelsen av ordförande Siv Jalkenius samt styrelseledamöter.

 

Stadgar

Skyldighet att känna till stadgar
Som medlem har man skrivit ett juridiskt kontrakt med föreningen att följa stadgar. Därför är det viktigt att läsa igenom stadgar noggrant vid tillträde i föreningen och se till att man känner till dem. Bryter man mot stadgar kan man i värsta fall förlora sin lägenhet, bli skadeståndskyldig eller åtalad.

Ändring av stadgar
Eftersom stadgar är gemensamma regler så kan de endast ändras genom att medlemmarna röstar på stämma. Det krävs två stämmor för att få igenom en ändring. Medlemmar kan via motion till årsmöte föreslå ändringar till stadgar. Du bör dock sakligt kunna argumentera för förändringen. Svensk lag står över stadgar, därför måste stadgeändringar vara förenliga med lagen.

Kontakta gärna styrelsen om du har ett förslag på stadgeändring.

 

Dokument

Registreringsbevis

Årsstämma 20170522

Årsstämma 20180524

Extra föreningsstämma 20181121

2017 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse

2016 Årsredovisning & Förvaltningsberättelse