Genomförda projekt

 

Fasadrenovering genomförd under 2017/2018. Fasaden har putsats/målats om och samtliga plåtdetaljer bytts ut. Slutbesiktning genomförd.

Renoveringen av trapphusen blev klara i April 2016.
Nya armaturer har satts upp samt postboxar på varje entréplan.

Fastigheten köptes således den 12 februari 2015 och snart uppmärksammades nödvändigheten av akuta åtgärder vad gäller taket. Under sommaren 2015 har ett nytt tak lagts, samtliga 17 skorstenar utbytts samt källarutrymmen tömts. Två takterrasser har också fått nya golv och täckande mattor som gör det möjligt att sola och njuta av utsikten. 

En kollektivt bredbandsanslutning blev installerat vid årsskiftet 2016/2017.

 

Kommande projekt

Uppdatering av miljöstationen och bättre cykelparkering är på gång. 
Även byte av värmepump är planerad framöver.
Taggsystem i fastigheten som ersätter portnycklar.
Renovering av källarutrymmen.