Vid felanmälan och enklare fastighetsskötsel
Vänligen kontakta styrelsen

Vid frågor om fastighetsjour
Ring HSB på telefonnummer: 010 – 442 30 00

Vid allvarligare händelser, efter kontorstid
Ring HSB som kopplar direkt till Securitas på telefonnummer: 010 – 442 30 00

Vid skada som berör bostadsrättsförsäkringen (t.ex. vattenskada) 
Anmäl det direkt till Länsförsäkringar på telefonnummer: 040 – 633 91 58
Brf Lillprinsens försäkringsnummer är: 2896574

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall
Ring 112