Styrelsens brevlåda sitter i ingång 56 C, där ni kan lämna info/meddelande till styrelsen. Denna brevlåda töms dagligen.
Ni är även välkomna att maila oss på  eller via formulär

 

Per-Göran Green, ordförande
56 A

   

Lars Berntson, vice ordförande
56 C

 

      

Sarah Grönvall, ledamot & sekreterare
56 B

 

Charlotta Bratt, ledamot
56 B

 

 

Martin Sundberg, suppleant
56 A

 

Ingrid Mauritsson, suppleant
56 A

 

 

Valberedning

Anna Odder Milstam, 56 A

Uno Ingvarsson, 56 B

Ni når valberedningen genom lapp i respektive postboxlåda.