Följande medlemmar ingår i Brf Lillprinsens styrelse fr o m 2019-06:

Ordförande: Per-Göran Green, 56 A
Ledamot och sekreterare: Charlotta Bratt, 56 B
Ledamot: Martin Sundberg, 56 A
Ledamot: Uno Ingvarsson, 56 B
Suppleant: Lars-Olof Sturesson, 56 B 
Suppleant: Evelina Andila, 56 B

Det finns flera sätt att kontakta styrelsen:
- Fyll i ett formulär (klicka här)
- Skicka ett mail till 
- Lägg en lapp i vår brevlåda. Brevlådan sitter i ingång 56 C och töms dagligen.

Valberedningen: 
Anna Odder Milstam, 56 A
Uno Ingvarsson, 56 B

Ni når valberedningen genom lapp i respektive postboxlåda.