Vad händer med vår gårdsplan?

Vi har fått en del frågor den senaste tiden om vad som händer med gårdsplanen. Här kommer en uppdatering.

Vad är bakgrunden till renoveringen? 
Tidigare var vår gårdsplan en så kallad ”brandgata”, vilket innebar att vi inte kunde använda den till cykelparkering eller miljöstation. Dessa stod då på Malmö stads mark, med ett tillfälligt lov som var på väg att löpa ut. Eftersom föreningens ekonomi är god, såg styrelsen en möjlighet i att göra en större och hållbar renovering med ny miljöstation och fler cykelställ, samt ny växtlighet och belysning som ger en privat och ombonad miljö.

Hur har processen gått till?
Styrelsen anlitade en arkitekt som tog fram ett förslag för våra behov. Dispositionen av funktioner, så som placering av miljöstation och cykelställ, togs fram i dialog med Räddningstjänsten Syd och VA SYD. Efter ett omfattande arbete, gav Malmö stad även oss bygglov för renoveringen.

Så vad händer nu?
Den största delen av arbetet är klart. Det som kvarstår är en (försenad) leverans av miljöstation och spaljébågar. Dessa beräknas vara på plats i slutet av februari. Dessutom kommer växter och häck att planteras i mars. Därefter ska allt vara färdigt.

Vad är styrelsens förhoppningar?
Vi i styrelsen är övertygande om att den nya gårdsplanen kommer att lyfta miljön och värdet för alla boende i huset. Vi vill tacka för visat tålamod och ber er invänta att arbetet är färdigt, innan ni bildar er en uppfattning av slutresultatet.

Vi hoppas såklart att ni kommer att bli lika nöjda som vi, när gårdsplanen är klar!