Följande medlemmar ingår i Brf Lillprinsens styrelse fr o m 2023-06:

Ordförande: Mattias Kristiansson, 56 C
Vice ordförande:  Per-Göran Green, 56 A
Sekreterare:  Emily Cocke Leisnert, 56 B
Ledamot/ansv. gästlokal: Sara Amani, 56 A
Ledamot: Martin Sundberg, 56 A
Ledamot: Lina Martinell, 56 C

Det finns flera sätt att kontakta styrelsen:
- Fyll i ett formulär (klicka här)
- Skicka ett mail till 
- Lägg en lapp i vår brevlåda. Brevlådan sitter i ingång 56 C och töms dagligen.

Valberedningen: 
Fredrik Odder, 56 A
Dan Johansson, 56 A

Ni når valberedningen genom lapp i respektive postboxlåda.