Airbnb
Brf Lillprinsen godkänner inte uthyrning via Airbnb.

Andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrning ska en ansökan skickas till styrelsen innan andra konrakts ingås. Beroende på om du bor i en bostads- eller hyresrätt är det olika dokument som gäller. Hämta relevanta dokument nedan. Andrahandsuthyrning beviljas med max 12 månader. Styrelsen tar ut en avgift på 10 % av ett prisbasbelopp. Bostadsrättsinnehavaren/förstahandshyresgästen ska teckna ett hyreskontrakt med andrahandshyresgästen. Hyresgästerna ska även teckna en egen hemförsäkring. Kopior av handlingarna ska skickas till styrelsen

Balkongerna
Det är förbjudet att ha blomsterkrukor hängande över utsidan av balkongräcket, då detta kan ge skador om de skulle trilla ner.

Brandvarnare
Alla lägenheter måste ha en fungerande brandvarnare och gärna brandsläckare.

Cykelparkering
Cyklar ska parkeras i cykelställen och får inte stå på gräsmattan framför huset. Den tillhör kommunen, och måste vara fri från cyklar för att kunna klippas regelbundet. För de cyklar som sällan används, går det bra att använda cykelgaraget i källaren.  

Fordon på gårdsplan
Det är generellt förbjudet att köra upp fordon på gårdsplanen. Vid av- och pålastning finns det säckkärror att låna i cykelgaraget. Har du ett särskilt behov av att köra upp ett fordon på gårdsplanen? Skicka en ansökan till styrelsen så fattas ett beslut kring det enskilda fallet. 

Förråd
Alla lägenheter i föreningen har ett vindsförråd till sitt förfogande. Förråden är numrerade och det nummer du har på ditt tvättlås indikerar vilket utrymme som tillhör din lägenhet. Det är förbjudet att förvara brandfarligt material på vinden oavsett om det är i eller utanför ditt förråd. Källarförråden är avstängda och får enbart användas för särskilda ändamål som godkänns av styrelsen.

Kollektiv bostadsrättsförsäkring
Alla medlemmar i Brf Lillprinsen täcks av en kollektiv bostadsrättsförsäkring. För mer information gällande försäkringen, vänligen kontakta styrelsen. Tänk också på att det är vanligt att få en lägre premie på sin personliga hemförsäkring när en föreningen har tecknat en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Kontakta ditt eget försäkringsbolag för att höra mer om möjligheterna.

Matavfallspåsar
Vi sopsorterar vårt matavfall i de bruna soptunnorna i sopstationen på gården. Du kan hämta fler matavfallspåsar i ditt trapphus, under postfacken. Finns det inte fler påsar i din trappa? Vänligen kontakta styrelsen.

Miljöstation
Det är viktigt för föreningen att vi sopsorterar och återvinner vårt avfall ur både miljö- och ekonomisk aspekt. Läs mer om hur du sopsorterar i vår miljöstation här.

Renovering
Brf Lillprinsen ser positivt på renoveringar och är behjälpliga med de kunskaper som finns om fastigheten. Vi eftersträvar hög kvalitet på genomförandet av arbeten och ser det som en trygghet för alla medlemmar i Brf Lillprinsen. Vid större ingrepp och åtgärder krävs därför ett tillstånd av styrelsen före renoveringen påbörjas. Föreningen har även regler om vad som generellt gäller vid renovering av exempelvis badrum, kök och elinstallation samt vilka tider det är tillåtet att renovera

Takterrasserna
Från april till oktober är möbler och växter på plats. Glöm inte att plocka undan skräp och dylikt efter er, soptunnor finns på plats. Och tänk på at det är förbjudet att röka och grilla på takterrasserna. För vår allas trivsel, var vänliga och följ våra trivselregler. Välkomna upp och njut av utsikten! 

Tvättstugorna
Vi har två tvättstugor som nås utifrån gården. Du bokar din tvättid genom att placera tvättlåset tillhörandes din lägenhet på önskad tvättstugas bokningstavla. Det är endast möjligt att boka en tid i taget. Det finns tre tvättider om dagen varav den tidigaste börja kl.07 och den senaste avslutas kl.21. Utanför dessa tider är elen till maskinerna frånkopplad. Kom ihåg att lämna tvättstugan i fint skick till nästkommande bokning.

Övrigt
Saknar du någon information? Har du frågor eller funderingar? Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen