Brf Lillprinsen ser positivt på renoveringar och är behjälpliga med de kunskaper som finns om fastigheten. Vi eftersträvar hög kvalitet på genomförandet av arbeten och ser det som en trygghet för alla medlemmar i föreningen.

Tider för renovering
Renoveringar får inte påbörjas tidigare än kl 08.00 och hålla på senast till kl 16.00 på vardagar. Om helgarbeten är nödvändigt, gäller endast tysta arbeten mellan 09.00 och 15.00. 

Hantverkare
När man tar in en hantverkare bör det alltid skrivas ett avtal. Här finns mallar till standardavtal för hantverkare som går bra att använda.

Badrum
Föreningen kräver att renovering av våtrum ska vara fackmannamässigt utförd samt gjord av någon som har behörighet på tätskiktssystem, dvs antingen är behörig enligt BBV, Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, eller är auktoriserad enligt GVK, Svensk Våtrumskontroll.

Efter utförd badrumsrenovering ska ett våtrumsintyg lämnas till styrelsen

Kök
Inga fläktar får kopplas in till ventilation. Använd istället frihängande kolfilterfläkt.

Om du önskar flytta ditt kök krävs ett tillstånd från styrelsen. 

VVS 
Alla ändringar av vatten, avlopp och ventilation ska vara fackmannamässigt utförda av VVS:are med behörighet i Säker vatten. 

El
All el ska installeras av en fackkunnig elektriker. I samband med elinstallationen ska det även utföras en isolationstest. 

Exempel på arbeten som endast får utföras av behörig elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer t.ex. dra nya ledningar och uttag/strömbrytare.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Installera dimmer

Om du har nödvändig kunskap kan du byta strömbrytare, eluttag, armatur mm. Dock kan du bli skadeståndsskyldig om du gör fel, så ta hjälp av behörig elektriker om du är minsta osäker.

Ansök om tillstånd vid större renovering
Vid större ingrepp och åtgärder krävs ett tillstånd av styrelsen före renoveringen påbörjas. 

Tips på leverantörer
Brf Lillprinsen har listat sina samarbetspartners, som medlemmarna är fria att anlita. 

Övriga frågor
Har du andra frågor om dina renoveringar? Kontakta gärna styrelsen.