Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • större ingrepp och åtgärder som påverkar fasta installationer såsom vatten, avlopp, el och ventilation.     
  • ändringar som påverkar planlösningen, t ex flytt av kök. 
  • ändringar som har åverkan på bärande konstruktion, t ex ändringar av väggar.

Vid ovan typ av ändringar krävs att en certifierad kvalitetsansvarig har dialog med styrelsen och utför en slutbesiktning. Styrelsen har goda kontakter med samarbetspartners och kan vid förfrågan förmedla kontaktuppgifter. Kostnad för kvalitetsansvarig står lägenhetsinnehavaren själv för.  

Kontakta styrelsen och lämna en ansökan om ändringarna. Handläggningstiden är ca 1-2 månader.

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd.