Under påskhelgen hade vi inbrott i källaren via C-trappens nedgång. Vi vill påminna om att vara uppmärksam på obekanta ljud och människor som inte tillhör föreningen samt att se till så att dörrar till delade utrymmen (tvättstugor, källare och vind) går i lås efter dig. Var även noga med att de du släpper in via porttelefonen är behöriga till att bli insläppta.

Startdatum för planerad relining är nu satt till 2 maj. Mer information om projektet kommer cirka två veckor innan start. Därefter kommer vi att uppdatera med löpande information under hela projekttiden.