Det är nytt år och vi i styrelsen planerar för fullt kommande projekt. En av nyheterna för i år är att vi vill bjuda in er medlemmar till att få en inblick i vad vi arbetar med. Hädanefter kommer därför korta nyheter löpande publiceras här som summerar vad vi arbetar med i detta nu. På så vis hoppas vi på att ni känner er mer insatta i vad som händer här i huset.

Under mötet 2 mars diskuterades bland annat underhållet av vårt hus. Sedan styrelsens sista möte har vi hunnit få en godkänd energideklaration vilken är giltig i 10 år. Dessutom har tak och terrasser besiktigats och nästa steg blir att rengöra mattorna som ligger på takterrassens golv. Vi har i detta nu även en löpande dialog om relining av avloppsstammarna, alternativt underhållsspolning. Det här är ett projekt som än så länge endast är i planeringsfasen. Ännu ett projekt som är i startgroparna är vad vi ska göra med lokalen där Ostkällaren tidigare låg. Vi har spännande planer för den och mer info om det kommer.

Sist men inte minst har vi beställt en ny tvättmaskin till södra tvättstugan vilket har efterfrågats bland många av er.

Ha en fin marsmånad!

Efter klagomål på oljud från glasåtervinningen vid miljöstationen har beslutet tagits att glas hädanefter inte får slängas mellan kl.20:00-08:00, alla dagar. Om glas önskas slängas under dessa tider hänvisar vi till återvinningsstationen bredvid Mariedalsgrillen.

Glasåtervinningen kommer att finnas kvar då det är viktigt för oss att sortera ur miljösynpunkt, men det finns även en ekonomisk aspekt då misskötsel och felsortering kostar föreningen extra. Vi önskar därför att restriktionerna följs för allas trevnad.

Tack för att du sopsorterar och hjälper till att hålla det rent och snyggt runt vårt hus. 

Vill du veta mer?
Vi har samlat all info om hur du på bästa sätt kan sortera dina sopor här.

Nu när det är vår, är det många som går i renoveringstankar. För att förenkla och förtydliga vad som gäller vid renovering har vi därför samlat all information här på hemsidan. 

Här kan du till exempel läsa om:

Brf Lillprinsen ser positivt på renoveringar och är behjälpliga med de kunskaper som finns om fastigheten. Vi eftersträvar hög kvalitet på genomförandet av arbeten och ser det som en trygghet för alla medlemmar i föreningen.

Hör gärna av dig till styrelsen om du har frågor gällande din renovering.

För att hålla vår nya gårdsplan i bästa skick, är det framöver generellt inte tillåtet att köra upp fordon. 

Som hjälp vid av- och pålastning finns det numera säckkärror att låna. Dessa står i cykelförrådet.

Har du ett särskilt behov av att köra upp ett fordon på gårdsplanen?
Skicka en förfrågan till styrelsen, så fattas ett beslut kring det enskilda fallet.

Vi önskar dig en fortsatt fin dag.