Uppdatering från styrelsen - Mars 2021

Det är nytt år och vi i styrelsen planerar för fullt kommande projekt. En av nyheterna för i år är att vi vill bjuda in er medlemmar till att få en inblick i vad vi arbetar med. Hädanefter kommer därför korta nyheter löpande publiceras här som summerar vad vi arbetar med i detta nu. På så vis hoppas vi på att ni känner er mer insatta i vad som händer här i huset.

Under mötet 2 mars diskuterades bland annat underhållet av vårt hus. Sedan styrelsens sista möte har vi hunnit få en godkänd energideklaration vilken är giltig i 10 år. Dessutom har tak och terrasser besiktigats och nästa steg blir att rengöra mattorna som ligger på takterrassens golv. Vi har i detta nu även en löpande dialog om relining av avloppsstammarna, alternativt underhållsspolning. Det här är ett projekt som än så länge endast är i planeringsfasen. Ännu ett projekt som är i startgroparna är vad vi ska göra med lokalen där Ostkällaren tidigare låg. Vi har spännande planer för den och mer info om det kommer.

Sist men inte minst har vi beställt en ny tvättmaskin till södra tvättstugan vilket har efterfrågats bland många av er.

Ha en fin marsmånad!