Förtydligande av hantering av sopor i trapphuset, samt placering av blomlådor

Att placera sopor i trapphuset är utan några undantag otillåtet, oavsett hur länge de lämnas där. Sopor ska förvaras inne i lägenheten tills dess att ni går ut och slänger dem vid sopstationen. Detta måste följas dels för att lukt kan störa andra boende samt för allmän trevnad för såväl grannar och besökare. Det kan även utgöra en säkerhetsrisk vid exempelvis brand.

Blomlådor måste placeras på insidan av balkongräcket då de annars kan utgöra en fallrisk för förbipasserande. Även här råder inga undantag.