Tidigare underhåll och förbättringar

2018

Fasadrenovering
Fasad- och balkongrenovering slutbesiktigad.

Gästlokal
Renovering av gästlokal, på hörnet vid Lundbergsgatan.
Nytt kök, badrum och nya ytskikt. 

Den norra tvättstugan
Två nya tvättmaskiner och en ny mangel.

2017

Fasadrenovering
Renovering av fasad och samtliga 61 balkonger.
Ny fasadplåt kring alla fönster och balkonger.

Grindar
Nya grindar med lås till källartrapporna.

Den södra tvättstugan
Ny tvättmaskin.

2016

Trapphus
Samtliga trapphus (3 st) har renoverats och målats.
Byte av armatur i trapphus, vind och källare.
Nya säkerhetsdörrar och postboxar.  

Ventiler
Byte av ventiler för vattenledare.

Avlopp
Underhållsspolning av avlopp.

Bredband
Kollektivt bredbandsavtal med Ownit Bredband AB. 

Kommande projekt

  • Renovering av den södra tvättstugan
  • Nytt miljöhus
  • Byte av marksten
  • Ny cykelparkering 
  • Ny värmeanläggning
  • Relining av avlopp