Tidigare underhåll och förbättringar

2022

Grovstädning av trapphusen
Trapporna i alla trapphus grovstädades med maskin.

2020

Grindar
Grindar installerades mot Lundbergsgatan och Regementsgatan.

Gårdsrenovering
Renovering av cykelparkering, rabatter samt byte av marksten.

Sopstation
Ny station för sopsortering flyttad och placerad vid Lundbergsgatan.

Den södra tvättstugan
Helrenovering inklusive två nya tvättmaskiner samt en torktumlare.

2018

Fasadrenovering
Fasad- och balkongrenovering slutbesiktigad.

Gästlokal
Renovering av gästlokal, på hörnet vid Lundbergsgatan.
Nytt kök, badrum och nya ytskikt. 

Den norra tvättstugan
Två nya tvättmaskiner och en ny mangel.

2017

Fasadrenovering
Renovering av fasad och samtliga 61 balkonger.
Ny fasadplåt kring alla fönster och balkonger.

Grindar
Nya grindar med lås till källartrapporna.

Den södra tvättstugan
Ny tvättmaskin.

2016

Trapphus
Samtliga trapphus (3 st) har renoverats och målats.
Byte av armatur i trapphus, vind och källare.
Nya säkerhetsdörrar och postboxar.  

Ventiler
Byte av ventiler för vattenledare.

Avlopp
Underhållsspolning av avlopp.

Bredband
Kollektivt bredbandsavtal med Ownit Bredband AB. 

Kommande projekt

  • Fastighetens elnät - prel. projektstart våren 2022
  • Relining av avlopp - prel. 2023/2024