Södra tvättstugan färdig

Torsdagen 26 september, öppnas äntligen den södra tvättstugan (mellan B- och C-trappan) för användning igen. Tvättstugan har fräschats upp med nya ytskikt, maskiner och ny ventilation.

Under 3 dagar, onsdagen 13 november – fredagen 15 november, ska även den norra tvättstugan (mellan A- och B-trappan) renoveras. Då ska en del väggar kaklas om på grund av fuktskador samt ett nytt torkskåp installeras. De dagarna kommer den norra tvättstugan att vara helt stängd.

Vi vill även påminna om att öppningstiderna för båda tvättstugorna är mellan kl. 7.00 – 21.00. Efter kl. 21.00 stängs maskinerna av automatiskt.

Vi i styrelsen vill på att tacka för visat överseende och tålamod under de senaste veckornas renovering av den södra tvättstugan.

Nu är vi glada över att äntligen få börja använda vår nyrenoverade tvättstuga!

Vänligen
Styrelsen