Oljud från glasåtervinningen - Begränsade tider för användning

Efter klagomål på oljud från glasåtervinningen vid miljöstationen har beslutet tagits att glas hädanefter inte får slängas mellan kl.20:00-08:00, alla dagar. Om glas önskas slängas under dessa tider hänvisar vi till återvinningsstationen bredvid Mariedalsgrillen.

Glasåtervinningen kommer att finnas kvar då det är viktigt för oss att sortera ur miljösynpunkt, men det finns även en ekonomisk aspekt då misskötsel och felsortering kostar föreningen extra. Vi önskar därför att restriktionerna följs för allas trevnad.

Tack för att du sopsorterar och hjälper till att hålla det rent och snyggt runt vårt hus. 

Vill du veta mer?
Vi har samlat all info om hur du på bästa sätt kan sortera dina sopor här.