Uppdatering från styrelsen - September 2021

Sommarledigheten är över och vi i styrelsen kör nu igång höstens arbete. Under dagens möte diskuterades flertalet punkter om hur vi kan förbättra vårt hus såväl långsiktigt som kortsiktigt. En av punkterna gällde f.d. Ostkällarens lokal. Skälet till att den fortfarande står tom beror på att vi prioriterar att framtida hyresgäst ska ge ett värde till både området och byggnaden. Vi har varit i kontakt med potentiella kandidater men har ännu inte fattar några slutgiltiga beslut. Känner du någon som skulle vara intresserad av att öppna verksamhet i lokalen? Hör av dig till oss på .
 
Ännu en punkt på agendan var de två vattenskadorna som uppkommit i C-uppgången under sommaren. Vi ser nu över hur dessa ska åtgärdas och är i dialog med berörda.
 
Slutligen, just nu kan ni observera tre ”stenlådor” utanför huset. Det är råttfällor som under gårdagen placerades ut för att ta itu med råttproblemet kring sopstationen.
 
Trevlig september och så hörs vi åter i oktober!
 
2021-09-01